500 m sügavusest maapõuest

Värska Mineraali tooted

Värska Mineraali nime kandev kaev nr 9 ammutab naturaalse puhta vee 500 meetri sügavusest Värska puutumatust maapõuest, ordoviitsium-kambriumi veekihist.

Looduslik mineraalvesi Värska

Looduslik mineraalvesi Värska ammutatakse kaevust nr 10, mis asub 81,5 meetri sügavusel Värska maapõues.