500 m sügavusest maapõuest

Värska Mineraali nime kandev kaev nr 9 ammutab naturaalse puhta vee 500 meetri sügavusest puutumatust maapõuest, ordoviitsium-kambriumi veekihist. Otse Värska südamest.


Meie kaevud

Värska piirkonnas on mitu veekihti ja kaevu, millest ammutatakse erineva soolsuse ja mineraalide kooslusega vett. Mida sügavamast kihist vett võetakse, seda soolasem ja mineraalirikkam see on.

Värska Mineraali vett ammutatakse Lõuna-Eesti ühest sügavamast puurkaevust nr 9, mis ulatub 500 meetri sügavusesse maapõue, ordoviitsium-kambriumi kihti.

Värska puurkaev nr 10 ammutab loodusliku mineraalvee 81,5 meetri sügavusest. Vesi on tavapärasest väiksema mineraalainesisaldusega ja mahedama maitsega, kuid samas on vee mineraalainesisaldus siiski piisavalt suur.


Vee lugu

Värska Mineraal – unikaalne mineraalvesi terves maailmas.

Asustatud piirkonnana sai Värska ammustel aegadel tuntuks Pihkva kaubalotjade maabumiskohana. Sellest tuleneb ka Värska nimi: esmalt Verhousthe (kõrgsuue), ka Verhoustinski pogost, seejärel Verska ja nüüdseks Värska. Kui piirkonna nimesse on vesi sisse kirjutatud, ei ole üllatav, et leiame just siit Eesti kõige väärtuslikumad ja tunnustatud mineraalveevarud.

Värska mineraalvesi paikneb maapõues erinevates kihtides – osad maapinnale lähemal, teised sügavamal. Mida sügavamal on veekiht, seda mineraalirikkam see on.

Legende, kuidas Eesti maapõu mineraalirikka veega täitus, on palju. Räägitakse tuhandete aastate tagust lugu, kuidas pühade allikate ääres valanud maaema Maarja silmavett kaotatud kaasa pärast. Naise armastusepisarad langesid kristallselgete pärlitena maapõue ja väestasid vett nii, et see andis joojale pika eluea, elujõu ja tervise.

Tegeliku tõe väljaselgitamiseks tuleb aga liikuda ajas ligi 500 miljonit aastat tagasi. Just nii vanad on setted, mis pärinevad 500 meetri sügavusest ordoviitsium-kambriumi kihist, kust ammutatakse väärtuslikku Värska mineraalvett. Vesi ei ole küll nii vana kui ordoviitsium-kambriumi kiht, selle täpset vanust saab määrata vaid umbkaudselt ja erinevate meetodite põhjal võib see olla 30 000 – 400 000 aastat.


Mineraalid

Merelise tekkega vesi on Värska veekihtide kõige vanem komponent, mis annab veele suure mineraalisisalduse – naatrium, kloriid, bromiid, kaalium, kaltsium, magneesium, raud. Nr 9 kaevust ammutatud Värska Mineraali mineraalainesisaldus on ligi 3085 mg/l. Värska kaevus nr 10 leiduvate mineraalide kontsentratsioon on võrreldes kaevuga nr 9 väiksem, kuna looduslik mineraalvesi ammutatakse 81,5 meetri sügavusest maapõuest, mille kihis leidub vähem soolasid. Mineraalainesisaldus erineb siiski oluliselt harilikust lauaveest, olles keskmiselt 1028 mg/l.


Taara taaskasutus

Pandisüsteemi toel on Eestimaa loodus muutunud silmanähtavalt puhtamaks. Iga plastist joogipakendit on võimalik taaskasutada ja seeläbi loodust toetada. Kui soovid, et ka väike eriline Setumaa oleks tulevikus kauni ja puhta loodusega, siis peab keskkonda säästma just praegu.

Kui tagastad pandiga joogipakendid kaupluste lähedal asuvatesse ja selleks ettenähtud vastuvõtu kohtadesse, saab neid hiljem 100% taaskasutada. Verska Mineraalvee OÜ hoolib Setumaa loodusest ja meie pakendid ootavad taaskasutust.